fbpx

SELSKAPSLOKALER OG KONFERANSELOKALER I OSLO

VILLA GRANDE SELSKAPSLOKALE

 

Villa Grande ligger plassert i Oslo på tuppen av idylliske Bygdøy, kun et steinkast fra Huk. Her finner du blant annet “Kafé Villa Grande” som driftes daglig av Sult, og holder åpent for alle med servering tirsdag til søndag. I tillegg til daglig kafédrift har Sult flere selskapslokaler som gamle bibliotek og hagestuen på Villa Grande som egner seg til både små og store arrangementer, samt herskapelige “Den Engelske Hagen”.

Tårnværelse og lysthuset egner seg bra til mindre samlinger som styremøter.

 

Her kan både du og dine gjestene senke skuldrene og være gjest i deres eget selskap – enten dere er 10 eller 500 personer!

 

Du får nå 20% avslag på hele arrangementet på Villa Grande!

Gjelder kveldsarrangement i følgende måneder: oktober, januar, februar, mars, april. 

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

BOOK VILLA GRANDE HER

Video av Villa Grande

HVOR MANGE ER DERE

KAPASITET

Langbord

500

Runde bord

350

Stående

1000

Kinooppsett

70

Klasserom

50

U-Bord

200

HVA SKAL DU

ARRANGERE?

SELSKAPSLOKALE OG KONFERANSELOKALE I OSLO

SELSKAP
ARRANGERE
SELSKAP

På Villa Grande arrangerer vi alt fra store firmafester på opptil 500 personer ute i telt i en av oslo sine fineste hager, til mellomstore sommerfester opptil 100 personer om dere vil sitte innendørs.

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

BRYLLUP
ARRANGERE
BRYLLUP

Villa Grande egner seg godt til bryllup av alle størrelser. Her kan man benytte seg av de klassiske selskapsrommene innendørs, samt supplere med den herskapelige engelske hagen. Om dere ønsker å sitte utendørs i telt er dette fullt mulig. Vi har også hatt flere vielser ute i hagen. Med Sult sine 20 års lange erfaring og med mer enn 1000 brylluper arrangert er du i trygge hender hos oss fra du bestiller til gjennomføring av bryllupet.

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

KURS & KONFERANSE
ARRANGERE
KURS & KONFERANSE

Vi har 8 forskjellige rom som passer bra til konferanser. I konferansesalen og i gamle bibliotek har vi opplegg med lyd og bildefremvisning. I de andre rommene kan man leie inn flyttbare anlegg og projektor som vi har på stedet. Vi tilbyr møtemat og fruktfat samt kaffe hele dagen. Man har lunsjen i kafeen eller i hagestuen hvor begge rommene har direkte tilgang til den engelske hagen.

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Den Engelske Hagen
Den Engelske Hagen

Den Herskapelige Engelske Hagen tar opptil 500 gjester i telt. Hagen egner seg perfekt til firmaselskap som sommerfest eller jubileum, samt bryllup og andre markeringer. Vi er i nær tilknytting til parken på Huk. Det er også mulig å ankomme i båt. Det er nydelig sjøutsikt fra hagen.

 

Kapasitet: 500 personer,men vi leier inn telt ift. antall mennesker så det ikke virker for stort.

 

Arrangement:

Ankomst: Etter avtale

Utendørs må all servering avsluttes kl. 22:30, og gjestene må trekke inn kl. 23:00.
Gjestene kan deretter trekke inn, hvor all servering avsluttes kl. 02.30, og gjestene må forlate lokalet innen kl. 03.00.

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Kaféen
Kaféen

Kaféen brukes både som selskapslokale og vanlig kafedrift. Ved selskaper dekker vi kjent Sultstandard med hvite duker og tøyservietter. Det er mulighet for ulike bordoppsett og man kan bruke hagestuen til mingling om ønskelig. Det koster 10 000,- å leie kafeen. Mat og drikke kommer i tillegg. Vi serverer alt fra buffet til 7-retters. Dere kan leie anlegg og dj gjennom oss, samt at vi kan hjelpe dere med ulike dekorpakker.

 

Kapasitet: 30-100 personer

 

Åpningstider for kafeen:
Mandag: Stengt
Tirsdag: 11-16.00
Onsdag: 11-16.00
Torsdag: 11-16.00
Fredag: 11-16.00
Lørdag: 11-16.00
Søndag: 11-16.00

 

Arrangement:

Ankomst etter avtale.

All servering stenger kl. 02.30, og gjestene må forlate lokalet innen kl. 03.00.

 

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Hagestuen
Hagestuen

Hagestuen er et flott rom med tilgang direkte ut til hagen. Det er plass til opptil 40 gjester til bespisning. Det er et lyst rom som passer bra til mindre samlinger som konfirmasjoner. Ved leie av Hagestuen kan det være selskap i rommet ved siden uten at dette er noen utfordring.

Kapasitet: 10-40 personer

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Det Gamle Biblioteket
Det Gamle Biblioteket

Det Gamle Biblioteket ligger adskilt fra kaféen og har egen utgang til Den Engelske Hagen. Dette rommet egner seg for opptil 30 personer til kurs og konferanser, eller middag. 

Rommet blir ofte benyttet til firmaselskap og markeringer som konfirmasjon. 

 

Kapasitet: 30 personer

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Tårnværelset
Tårnværelset

Tårnværelset er Villa Grandes “styrerom”. Lokalet ligger plassert med en spektakulær utsikt over Oslo-fjorden. Lokalet egner seg perfekt til styremøte og mindre kurs.

 

Her kan det serveres kaffe gjennom hele dagen, frisk frukt og lunsj – samt kanskje en avsluttende middag med et skalldyrplatå og noe godt å drikke på? 

 

Kapasitet: 12 personer

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Konferansesalen
Konferansesalen

Konferansesalen blir brukt daglig og det er ekstrem stor pågang. Passer veldig fint til foredrag da alt av teknisk utstyr er tilgjengelig. Det passer fint å bruke konferansesalen i kombinasjon med kafeen hvor man kan ta lunsj og middag i kafeen for å stykke opp dagen.

 

Kapasitet: 30-70 personer

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Ønsker du å booke arrangement på Villa Grande? 

SELSKAPSLOKALE OG KONFERANSELOKALE I OSLO

LES MER OM VÅR

HISTORIE

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter. Senteret rommer en permanent utstilling, et bibliotek og en kafé, og arrangerer gratis besøk for skoleklasser.

Bakgrunn:

Det historiske og moralske oppgjøret med den økonomiske likvidasjonen av jøder i Norge i forbindelse med 2. verdenskrig resulterte i at et enstemmig Storting besluttet å returnere 450 millioner kroner til den jødiske minoriteten. Bakgrunnen var de funn som ble dokumentert og offentliggjort i mindretallets rapport i NOU 1997:22 om «Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig».

Beløpet skulle tilsvare det som sto på en separat konto kalt «Den jødiske fellesmasse» i Norges Bank 7. mai 1945, omregnet til dagens kroneverdi. Denne summen utgjorde en rest av det som var igjen etter likvidasjonen av jødiske eiendommer og verdier under krigen: 200 millioner kroner ble avsatt til en standardisert erkjentlighetssum på 200.000 kroner til hver person som hadde blitt utsatt for antijødiske tiltak. 250 millioner kroner ble avsatt til et kollektivt oppgjør knyttet til likvidasjonen av trossamfunnenes institusjoner og den økonomiske likvidasjon av de 230 familiene som ble totalt utslettet. Dette beløpet ble fordelt på tre områder: 150 millioner kroner ble avsatt til de mosaiske trossamfunn for å sikre jødisk kultur og fremtid i Norge, på initiativ fra de mosaiske trossamfunn gikk 60 millioner kroner til opprettelsen av et fond til støtte utenfor Norges grenser til å minnes og å utvikle den tradisjon og kultur som nazistene ønsket å utrydde, og 40 millioner kroner ble øremerket opprettelse og drift av et kompetansesenter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge, jfr. St. prp. nr. 82, 1997-98.

Stortinget ba Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om å opprette et politisk og ideologisk nøytralt kompetansesenter for de livssynsminoriteter som finnes i Norge i dag. Universitetet i Oslo fikk på denne bakgrunn i oppdrag å opprette Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Senteret ble opprettet i 2001 som en stiftelse med et eget styre og med full akademisk frihet. HL-senteret har i dag en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo.

Stortinget la ambisiøse mål til grunn for virksomheten. HL-senteret skulle være et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter som skulle bygge sin aktivitet på studier av Holocaust, andre folkemord, rasisme, antisemittisme og massive brudd på menneskerettighetene på den ene siden og religiøse minoriteters vilkår i moderne samfunn på den andre. Innenfor det vide spekteret av Holocaust-sentre som finnes i verden, er HL-senteret ett av de som har fått det bredeste mandat: å utvikle og drive en stor permanent utstilling, å drive omfattende forskning, og å bygge opp dokumentasjons- og undervisningsavdelinger.

KONFERANSELOKALER OG SELSKAPSLOKALER I OSLO